Stowarzyszenie GoSport! i Wydział Sportu i Rekreacji UM zapraszają na trzeci z letnich wieczornych przejazdów ulicami Torunia na rolkach, hulajnogach, deskorolkach i rowerach. W piątek 2 września o 19:00 z CH Toruń Plaza ruszy Nightskating na pożegnanie wakacji.

Organizatorzy zapraszają dużych i małych, amatorów i "zawodowców", rodziny i single na ostatni w tym sezonie przejazd ulicami miasta. Wcześniej podobne wydarzenia odbyły się w lipcu i sierpniu. Pamiętajcie, by zabrać na trasę wszystko co świeci (latarki, lampki led, fluorescencyjne balony i opaski, lampki choinkowe ), tak aby rolkowy peleton był dobrze widoczny na ulicach Torunia. 12 km trasę poprowadzono ulicami: Szosa Okrężna – Polna – Sz. Chełmińska – Kwiatowa – Ugory – Polna – Sz. Chełmińska - - Bema – Matejki – Mickiewicza - Toruń Plaza. Organizatorzy zapewniają spokojne tempo przejazdu dostosowane do umiejętności uczestników, oprawę muzyczną, bezpłatny udział - bez rejestracji, niespodzianki świetlne, asystę wolontariuszy, służb medycznych i zabezpieczenie policji i straży miejskiej.

NIGHTSKATING TORUŃ – REGULAMIN:

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przejazdu Nightskating Toruń oraz wymagane sposoby zachowania się uczestników.
2. Udział w imprezie jest bezpłatny.
3. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. W przejeździe ulicami miasta biorą udział osoby poruszające się na rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach i handbikeach.
5. Osoby chcące zakończyć swój udział w imprezie powinny natychmiast opuścić trasę przejazdu, poprzez zejście poza obszar jezdni.
6. Warunkiem uczestniczenia w przejazdach Nightskating Toruń jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak aby uczestnik nie stwarzał zagrożenia dla siebie i innych.
7. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 16 noszenie kasku jest obowiązkowe.
8. Udział w imprezie dzieci do lat 16 możliwy jest tylko pod nadzorem opiekuna.
9. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej wyróżniającą się oznaczoną odzieżą w kolorach żółtym i pomarańczowym, jak również zabezpieczenia medycznego.
10. Podczas przejazdu uczestnicy zobowiązani są trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom ratunkowym i porządkowym.
11. Uczestnicy biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym.
12. Uczestnik decydujący się na udział w imprezie zwalnia organizatora z odpowiedzialności cywilnej za wszystkie szkody, kontuzje i zniszczenia powstałe podczas uczestnictwa.
13. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
14. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
15. Zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji psychoaktywnych.
16. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
17. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
18. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
19. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd zostaną wykluczone z udziału w imprezie oraz ujęte i przekazane patrolowi Policji.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia przejazdu ze względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
21. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
22. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte.