Zmiany w funkcjonowaniu miejskich obiektów sportowych od 30 maja br.

Funkcjonowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu obowiązujące od 30 maja.

BOISKA TYPU ORLIK

Obiekty czynne:

 od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:00 – 20:00;

- w godzinach 15:00 – 17:00  dostępne dla użytkowników indywidualnych

- w godzinach 17:00 – 20:00 dostępne dla klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, grup zorganizowanych

 • Orlik - ul. 63 Pułku Piechoty 47/61, animator: Sławomir Wierzchowski, tel. 882 568 851
 • Orlik - ul. Przy Skarpie 4, animator Andrzej Szpala, tel. 504 715 479
 • Orlik - ul. Polna 14, animator Jacek Olszewski, tel. 605 781 443
 • Orlik - ul. Świętopełka 15/25, animator Joanna Chełczyńska, tel. 783 998 150
 • Orlik - ul. Szosa Bydgoska/Reja, animator Przemysław Figurski, tel. 602 273 543
 • Orlik - ul. Gagarina 19, animator Marcin Klonowski, tel. 531 172 514
 • Orlik - ul. Rydygiera/Lubicka, animator Piotr Lerch, tel. 782 438 843
 • Orlik - ul. Ugory 103/109, animator Marcin Zawadzki, tel. 500 137 433

Zasady korzystania

 • Na obiekcie może jednocześnie przebywać max 28 osób, po 14 osób na każdym z boisk (piłkarskie i wielofunkcyjne).
 • W przypadku grup zorganizowanych na każdym boisku może przebywać po 14 osób
  + 2 trenerów czyli łącznie na dwóch boiskach : 28 osób i 4 trenerów
  (nie wlicza się obsługi operatora boisk)
 • Uczestnicy zgłaszają swoją obecność u Animatora
 • Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
 • Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na obiekcie
 • Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego z wyjątkiem WC
 • Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
 • Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
 • Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego
 • Sprzęt udostępniany przez animatora jest dezynfekowany po każdym użyciu. 

STADION MIEJSKI ul. Bema 23 (piłkarsko-lekkoatletyczny)

Obiekt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 20: 00 wg harmonogramu rezerwacji.

w godzinach 8: 00 – 20: 00 dostępny dla użytkowników indywidualnych tylko w godzinach wolnych od zajęć klubowych (po uprzednim zgłoszeniu)

Zasady korzystania

 • Z bieżni lekkoatletycznej przylegającej do boiska piłkarskiego może korzystać max 14 osób + 2 trenerów, w tym czasie wyłączone z korzystania jest pełnowymiarowe boisko piłkarskie;
 • Na boisku piłkarskim pełnowymiarowym może jednocześnie przebywać max 22 osoby + 4 trenerów, w tym czasie wyłączona jest z korzystania bieżnia lekkoatletyczna.
 • Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy zgłaszają się u obsługi Stadionu Miejskiego (pod trybuną główną)
 • Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
 • Obowiązku zakrywania ust i nos nie mają wyłącznie osoby przebywające na bieżni
  i płycie boiska piłkarskiego
 • Szatnie są niedostępne z wyjątkiem WC
 • Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
 • Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z boiska lub bieżni
 • Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego lub klubowego

UWAGA! Istnieje możliwość dzielenia pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone 5-metrową strefą buforową, wówczas na jednej połowie może przebywać max. 16 osób + 3 trenerów. Łącznie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim w tym wariancie mogą przebywać 32 osoby + 6 trenerów

 

Kontakt:

Kier. Obiektu Mirosław Matecki tel. 606 857 923 lub email: stadion@mosir.torun.pl

Rezerwacje: Edyta Sositko tel. 698 695 579 lub email: edyta.sositko@mosir.torun.pl

 

Boisko piłkarskie z nawierzchnią syntetyczną ul. Szosa Chełmińska 75

Obiekt czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00 wg harmonogramu rezerwacji

w godzinach 8:00 – 20:00  dostępny dla użytkowników indywidualnych tylko w godzinach wolnych od zajęć klubowych (po uprzednim zgłoszeniu)

Zasady korzystania

 • Na obiekcie może jednocześnie przebywać max 22 osoby + 4 trenerów.
 • Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
 • Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na obiekcie
 • Szatnie są niedostępne z wyjątkiem WC
 • Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
 • Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
 • Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego lub klubowego

UWAGA! Istnieje możliwość dzielenia pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone 5-metrową strefą buforową, wówczas na jednej połowie może przebywać max. 16 osób + 3 trenerów. Łącznie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim w tym wariancie mogą przebywać 32 osoby + 6 trenerów

 

Kontakt:

Kier. Obiektu Mirosław Matecki tel. 606 857 923 lub email: stadion@mosir.torun.pl

Rezerwacje: Edyta Sositko tel. 698 695 579 lub email: edyta.sositko@mosir.torun.pl

Boisko piłkarskie z nawierzchnią syntetyczną Przy Skarpie 2A 

Obiekt czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00 wg harmonogramu rezerwacji

w godzinach 8:00 – 20:00  dostępny dla użytkowników indywidualnych tylko w godzinach wolnych od zajęć Klubowych (po uprzednim zgłoszeniu)

Zasady korzystania

 • Na obiekcie może jednocześnie przebywać max 22 osoby + 4 trenerów.
 • Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
 • Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na obiekcie
 • Szatnie są niedostępne z wyjątkiem WC
 • Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
 • Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
 • Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego lub klubowego

UWAGA! Istnieje możliwość dzielenia pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone 5-metrową strefą buforową, wówczas na jednej połowie może przebywać max. 16 osób + 3 trenerów. Łącznie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim w tym wariancie mogą przebywać 32 osoby + 6 trenerów

Kontakt:

Gosp. Obiektu Daniel Paprocki tel. 530 222 145 lub email: przyskarpie@mosir.torun.pl 

Rezerwacje: Edyta Sositko tel. 698 695 579 lub email: edyta.sositko@mosir.torun.pl 

 

Boisko do Hokeja na Trawie  ul. Szosa Chełmińska 75

Obiekt czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00

Dostępny tylko dla sekcji hokeja na trawie zgodnie z harmonogramem rezerwacji.

 

Zasady korzystania

 • Na obiekcie może jednocześnie przebywać max 22 osoby + 4 trenerów.
 • Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
 • Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na obiekcie
 • Szatnie są niedostępne z wyjątkiem WC
 • Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
 • Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
 • Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego lub klubowego

Kontakt:

Kier. Obiektu Mirosław Matecki tel. 606 857 923 lub email: stadion@mosir.torun.pl

Rezerwacje: Edyta Sositko tel. 698 695 579 lub email: edyta.sositko@mosir.torun.pl 

 

Korty Tenisowe ul. Przy Skarpie 4A  zewnętrzne

Hala kortów tenisowych ul. Przy Skarpie 4A (4 korty)

Obiekty czynne codziennie w godzinach 7:00 – 21:00 wg harmonogramu rezerwacji

dla użytkowników indywidualnych i Klubów Sportowych

Zasady korzystania

 • Na korcie zewnętrznym jednorazowo przebywać mogą 4 osoby.
 • W hali tenisowej jednorazowo przebywać może max. 16 osób + 4 trenerów, tj.: po 4 osoby na korcie + 1 trener,
 • Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
 • Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na korcie
 • Na obiekcie dostępne są wyłącznie toalety zewnętrzne
 • Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
 • Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
 • Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego lub klubowego
 • Użytkownicy indywidualni zgłaszają się przed rozpoczęciem gry w recepcji kortów
 • Udział w zajęciach Klubowych zgłaszają trenerzy w recepcji Kortów
 • Trenerzy prowadzący zajęcia Klubowe mają obowiązek stosowania się ściśle do zaleceń Polskiego Związku Tenisowego zgodnie z zasadami w okresie epidemii
 • Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby nie uczestniczące w zajęciach i treningach

Kontakt:

Kier. Obiektu Hanna Filarska tel. 606 804 377

Recepcja:  lub 56 477 91 46 email: korty@mosir.torun.pl

Hala Tenisowa przy ul. Szosa Chełmińska 75 – NIECZYNNA, zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia większego zapotrzebowania

Przystań Toruń ul. Kś. J. Popiełuszki 1a

Obiekt czynny codziennie w godzinach 8:00 – 20:00

Wypożyczalnia sprzętu od godz.: 8:00 do 18:00

Zasady korzystania

1. Na łodzi może przebywać ilość osób zgodna ze specyfikacją łodzi.

2. Pobieranie i zdawanie wypożyczanego sprzętu w recepcji Przystani Toruń

3.  Wioślarze korzystają z obiektu wg harmonogramu ustalonego przez AZS UMK na
1 łodzi może przebywać ilość osób zgodna ze specyfikacją łodzi.

4.  Dostępne są szatnie max dla 2 osób bez możliwości korzystania z natrysków

(WYŁĄCZNIE DLA AZS UMK Toruń)

5.  Dostępne WC znajdujące się w recepcji obiektu

6.  Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego

7.   Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu

8.   Obowiązuje dezynfekcja sprzętu pływającego

 • Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.

Kontakt:

Kier. Obiektu Mirosław Berliński tel. 668 696 537,

Recepcja: 513 803 188  lub 56 622 88 75 email: przystan@mosir.torun.pl

 

Hala Olimpijczyk, ul. Słowackiego 114

Obiekt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 21:00 wg harmonogramu rezerwacji

Zasady korzystania

 • Na obiekcie jednorazowo przebywać może max 32 osoby + 3 trenerów.
 • Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
 • Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na obiekcie
 • Na obiekcie dostępne są wyłącznie toalety
 • Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
 • Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
 • Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego lub klubowego
 • Udział w zajęciach Klubowych zgłaszają trenerzy Gospodarzowi Obiektu
 • Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby nie uczestniczące w zajęciach i treningach

Kontakt:

Gospodarza Obiektu Jacek Szczepanik tel. 606 612 138

email: olimpijczyk@mosir.torun.pl lub jacek.szczepanik@mosir.torun.pl

 

Rolkowisko, ul. Przy Skarpie

Obiekt czynny:

 od poniedziałku do piątku w godzinach: 16:00 – 20:00

Zasady korzystania

 • Na obiekcie może jednocześnie przebywać max 16 osób + 2 trenerów
 • Uczestnicy zgłaszają swoją obecność u Animatora
 • Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
 • Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na obiekcie
 • Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego
 • Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
 • Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, itp.
 • Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego

Kontakt:

Krzysztof Wenda tel. 798 657 879

 

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZE DOSTĘPNE OD 30.05.2020

Zasady korzystania

 • Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
 • Nie ma konieczności zasłaniania twarzy przy zachowaniu dystansu społecznego – odległość 2 metrów, co oznacza, że na jednym urządzeniu siłowni może ćwiczyć 1 osoba
 • Obowiązek zasłaniana twarzy w przypadku niezachowania dystansu społecznego
 • Wskazane jest używanie rękawiczek jednorazowych